Helena Petrův: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939 -1941)

Původní vydání přelomové práce shrnující protižidovskou legislativu přijímanou po vzniku Protektorátu Čechy a Morava až do roku 1942. Zákony a nařízení omezující postupně život židovských obyvatel Protektorátu autorka tematicky shrnula a rozčlenila.

VYPRODÁNO

Institut Terezínské iniciativy - Sefer, Praha 2000, 175 stran. ISBN 80-85924-25-0

Titul je bohužel vyprodán.

 

Rozšířené vydání publikace pod názvem Zákonné bezpráví. Židé v Protektorátu Čechy a Morava vydalo nakladatelství Auditorium v roce 2012. Publikaci nedistribuujeme, je dostupná např. na stránkách internetového knihkupectví kosmas.cz apod.

Více informací o publikaci na stránkách vydavatele.