Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti, Praha 5. - 8. 6. 2022

11. 05. 2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

V panelové diskusi se budeme zabývat možnými přístupy k řešení polarizace na komunitní a společenské úrovni a diskutovat o tom, která témata polarizují společnost. V pracovní části si vyzkoušíme různé techniky a náměty, pomocí kterých můžeme pracovat s polarizací v malých skupinách, např. ve třídě. Představíme doporučení a metody, jak pracovat s kontroverzními tématy v polarizované společnosti. Témata a postupy vzešly z výstupů setkání expertní skupiny v červnu 2020. Pracovní skupiny je postupně rozvíjely, aktualizovaly a doplňovaly o konkrétní metody a příklady z praxe.

Komunikační jazyk je angličtina a čeština, překlad panelové diskuse je zajištěn.

Přihlašovat se můžete do 18. 5. 2022 zde.
 

Předběžný program (pdf)

 
Účastnický poplatek je 1000 CZK / 40 €.
Ubytování a jídlo je zajištěno, cestovné je hrazeno do výše účastnického poplatku.
Přednost budou mít účastníci, kdy se vzdělavatel účastní spolu se svým studentem.

Místo konání: Hotel a školící středisko Marianeum, Máchova 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady a ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1.