Jáchymka

Katalog stejnojmenné výstavy, která pojednává o dějinách obecné židovské školy v Praze  v letech 1920-1942 a dějinách budovy v Jáchymově ulici 63/3, kde tato škola sídlila. Jedinečná historie školy se naplnila během druhé světové války, kdy byla využita jako poslední útočiště pro židovské pedagogy i žáky v české části protektorátu. Publikace je dostupná v českém, německém i anglickém znění.

Cena: 70,- Kč (€ 3)

 

Součástí katalogu jsou rozšířené úvodní texty z výstavních panelů a česká verze katalogu je doplněna o studii Mirka Němce “S Maxem Brodem na cestě k židovské škole.”

 

Institut Terezínské iniciativy, Praha 2014. 32 stran. ISBN 978-80-906000-0-3.