Jak mluvit a neubližovat (si). Konstruktivní komunikace s Michalem Dubcem

18. 01. 2022

Ve spolupráci s Michalem Dubcem jsme pro vás připravili tři navazující semináře. Naučíte se, jak komunikovat, abyste dosáhli cíle a nenarušili si vztahy. Na základě konkrétních situací z vaší praxe – z komunikace se žáky, s kolegy či s rodiči si vyzkoušíte, jak dosáhnout dobrých výsledků. Zjistíte, co vám brání v efektivní komunikaci a jak se svými bloky pracovat.

PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 26. LEDNA ZDE.
Kapacita kurzu je omezena na 15 účastníků.

Pondělí 31. ledna, 14.00 – 18.00:

 • Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti

Sobota 26. února, 9.00 – 18.00

 • Společně s rodiči
 • Jak ve škole zvládat své emoce

Sobota 12. března, 9.00 – 18.00

 • Práce se skupinovou dynamikou školní třídy
 • Skupinovou reflexí k naplňování potřeb dětí

Kurz proběhne u nás v Institutu TI na Praze 1, Jáchymova 3.
Pro účastníky z Prahy je kurz díky grantu zdarma.


Semináře Jak mluvit a neubližovat (si), které připravil Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s lektorem a pedagogem Michalem Dubcem, jsou určeny přednostně pro pedagogy pražský škol, lektory a vzdělavatele pražských organizací, posluchače pražských pedagogických škol a fakult.

Pondělí 31. ledna 14.00 – 18.00:
Jak vést žáky k odpovědnosti za své chování?
Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti
Ukážeme si, jak vést žáky k sebeřízení na základě toho, jak funguje mozek a jaké jsou přirozené reakce na formu komunikace. Obsah semináře je postaven na řešení konkrétních situací ze školy, které sdílíte s lektorem.  

 • Používání objektivního jazyka.
 • Vědomá práce se vztahovou rovinou vlastní komunikace.
 • Kontrolované odžívání emocí během komunikace.
 • Vědomá práce s vedením a řízením dětí.


Sobota 26. února, 9.00 – 18.00
Jak zvládat své i cizí emoce a předcházet konfliktům?

 • Společně s rodiči.

Jak komunikovat s rodiči tak, abychom neprohlubovali konflikt, nedělali věci, které nechceme, a zároveň vedli rodiče k jejich dílu odpovědnosti za chování svých dětí? Osvojíme si konkrétní principy, které snižují počet konfliktů a usnadňují dosahování porozumění v komunikaci s rodiči a spolupráci.

 • Kontinuální práce na vztahu s rodiči.
 • Zvládání vztahově agresivních kritik.
 • Sdělování vztah neohrožujících kritik.
 • Reagování na výmluvy vedoucí k přijetí vlastní spoluodpovědnosti.
 • Zvládání žádostí o laskavost.
 • Vědomé řízení konfliktů. 


Jak ve škole zvládat své emoce?
Seznámíme se s tím, jak fungují emoce v našem těle. Naučíme se rozpoznávat, jak emoce odžíváme a jaký to má dopad na nás a jak se to projevuje na chování lidí, se kterými komunikujeme. Naučíme se několik způsobů, jak zklidnit a přehodnotit vlastní emoce.

 • Rozpoznávání prožívání emocí ve vlastním těle a v projevech chování.
 • Rozpoznávání způsobů odžívání emocí (kontrolované odžití formou zveřejnění, potlačení, náhradní odreagování, nekontrolované odžití) v konkrétních situacích z praxe a jejich dopady na nás a vztahy s lidmi, se kterými komunikujeme.
 • Způsoby zklidňování vlastních emocí, kognitivní změna.
 • Akceptace emocí druhých, empatie.


Sobota 12. března, 9.00 – 18.00

Jak vést třídu tak, aby žáci navzájem spolupracovali a abyste se vy do školy těšili?
Práce se skupinovou dynamikou školní třídy

Seznámíme se s tím, jak se každé školní třída vyvíjí v čase, jak se v čase mění vztahy mezi žáky a jejich chování. Na základě znalosti změn třídy v čase můžeme plánovat a realizovat aktivity tak, aby žáci efektivně spolupracovali na plnění úkolů. Ukážeme si konkrétní aktivity pro práci se třídou jednotlivých fázích vývoje skupiny.

 • Nastavování pravidel při práci se třídou a reagování na jejich dodržování/ porušování
 • Způsoby získávání okamžité zpětné vazby od třídy  
 • Cílený rozvoj dovedností umožňujících posun skupiny do stádia performing (reagování na chyby, podávání zpětné vazby na chování, vedení a řízení)
 • Provádění cílených intervencí do skupinové dynamiky
 • Motivace, stimulace a odpovědnost toho, kdo třídu vede a jejích členů

Moderování konfliktů ve skupině

Skupinovou reflexí k naplňování potřeb dětí

Seznámíme se s metodou skupinové reflexe WANDA a jejím využitím ve škole při vedení třídy. Podíváme se na konkrétní případy z vaší praxe z  perspektiv jejích jednotlivých aktérů. Pronikneme do vztahů mezi tím, co si myslíme, že chceme, a co skutečně děláme. Zároveň se podíváme na to, jaké jsou v daných situacích naše potřeby a jaká je naše sféra vlivu a jaké potřeby mohou mít děti. Na tomto základě se seznámíme s modelem dětského vývoje, který definuje dominující potřeby vztažené k věku dítěte. Vyzkoušíme si, jak můžeme podpořit rozvoj určitého dítěte konkrétními ujištěními a způsoby chování, které specificky odpovídají příslušnému vývojovému období (potřebám dítěte). Při rozplétání konkrétních situacích se zaměříme na práci s příčinami, nikoli jen s následky.

 • Vědomé zaměření pozornosti na emoce a myšlenky dětí.
 • Rozpoznávání vlastních automanipulací .
 • Definování si vlastní sféry vlivu.
 • Vnímání konkrétních potřeb dětí na základě jejich věku a kontextů situací.
 • Vědomá práce s návyky dětí pomocí porozumění principu procesu: situace-chování-odměna.
 • Chování učitele, které saturuje potřeby dětí vzhledem k jejich věku.
 • Způsoby uzavírání věcí s cílem posilování vlastních vnitřních jistot.


PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 26. LEDNA ZDE.

Kapacita seminářů je omezena. Maximální počet účastníků je 15 nebo podle aktuálních hygienických nařízení.

Semináře probíhají v rámci projektu Od dokumentů k příběhům. Kompetence pro demokratickou kulturu- Projekt je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).


O lektorovi:
Mgr. Michal Dubec je učitel s 21letou praxí. Učil 9 let na základní škole, poté 12 let na gymnáziu a na vysoké škole. V současné době učí v programu Učitel naživo. Specializuje se na vedení lidí (žáků, studentů a dospělých) k sebeřízení a k odpovědnosti za chování, práci se skupinovou dynamikou školních tříd a pracovních kolektivů, řešení konfliktů a práci s emocemi.
Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea). Lektorsky spolupracuje s celorepublikovými centry pro vzdělávání učitelů (NIDV, KVIC). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou.
V soukromém životě se věnuje běhání, vyřezávání ze dřeva a ochutnávání kávy.