Lidské osudy ve stínu holocaustu

21. 06. 2024

A mámě podám ruku, usměju se na ni a řeknu jí:
„My to vydržíme viď, moje zlatá mámo!“

Včera v gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce uvedly Radana Rutová a Hanka Čadová přednášku na téma Lidské osudy ve stínu holocaustu. Studentům gymnázia tak přiblížily osudy Židů za druhé světové války a po jejím skončení.

Radana se zaměřila na téma tzv. České pomocné akce a konec války v Terezíně, a poskytla tak vhled do komplikované situace po osvobození gheta, zmítaného epidemií skvrnitého tyfu. Přiblížila nám, proč byla repatriace terezínských vězňů náročná, a proč k ní nedošlo okamžitě po osvobození.

Hanka Čadová se věnovala lidským příběhům na pozadí holocaustu, a ukázala, jak práce s archiváliemi z místních okresních archivů pomáhá vrátit obětem holocaustu tváře i příběhy. Archiválie pomáhají vytvořit celistvější obraz jejich života. Pomáhají dnešním lidem vnímat jejich život a příběhy. Ti by je bez těchto dokumentů znali pouze jako seznamy jmen a čísel. Digitalizace archiválií pak usnadňuje lidem přístup k archivním záznamům, a umožňuje jim rekonstruovat příběhy lidí ze své rodiny, nebo svého města.

Za přivítání a pozornost děkujeme gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Za možnost realizace přednášky také děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, Nadačnímu fondu obětí holocaustu, a Lindat.

Návazná přednáška na toto téma nás čeká na podzim v Městké knihovně Nymburk.