Moje rodné město / My Hometown

17. 06. 2024

Velká Británie letos předsedá Mezinárodní alianci pro připomínání holocaustu (IHRA), a v rámci svého předsednictví podporuje projekty, které se zachování paměti a vzdělávání kolem holocaustu věnují. Jedním z projektů, na kterém se podílí je My Hometown (Moje rodné město).

U příležitosti letošního předsednictví IHRA zahajují iniciativu, jejímž cílem je zapojit školy z celého světa do tvorby řady vynikajících vzdělávacích projektů, které budou představeny na plenárním zasedání IHRA v Londýně v roce 2024.

Britská ambasáda v Praze požádala Institut Terezínské iniciativy, abychom přizvali i vás.

Vzdělávání mladých lidí a komunit o holocaustu je zásadním prvkem vytváření inkluzivnější a bezpečnější společnosti pro všechny. Vítáme vás, abyste se jako škola v členské zemi IHRA zapojili do projektu My Hometown a vytvořili vlastní projekt, v němž objevíte příběhy, které spojují rodné město vašich žáků s holocaustem a jeho odkazem.

Školy se mohou zaměřit na jeden z následujících tématických okruhů:

Místní životopisy osob, které žily ve vašem rodném městě před holocaustem a které byly později zavražděny nacisty a jejich spolupracovníky.
-
Místa místních synagog nebo budov, které vypovídají o živých komunitách, které kdysi existovaly a/nebo kde nyní dochází k obnově komunitního života.
-
Historické zprávy o místech, kde docházelo k pronásledování, ghettoizaci a dalším zvěrstvům, určení toho, co se na těchto místech nachází dnes, a zda je historie těchto míst veřejně uznávána, označována a připomínána.
-
Příběhy o místní kolaboraci nebo činnosti přihlížejících, její dopad a způsob, jakým jsou tato obtížná vyprávění konfrontována a uznávána.
-
Příběhy místních činů odvahy, soucitu, odporu, záchrany a odolnosti během holocaustu a to, jak jsou vyprávěny a připomínány.
-
Příběhy o okolnostech pohybu osob přímo postižených holocaustem do vašeho města nebo z něj.
-
Místní příběhy jednotlivců, kteří prchali před nacisty a našli útočiště ve vašem městě, jak byli přijati a jak se přizpůsobili novému prostředí.
-
Příběhy spojeneckých vojáků a vojákyň narozených v místě, kteří osvobozovali nacistické koncentrační tábory nebo sloužili jako ošetřovatelé ve vysídlovacích táborech.
-
Příběhy přeživších, jejich život po holocaustu a to, jak se i vaše město stalo po skončení války jejich městem.

 

Více informací najdete na stránkách My Hometown. Pokud by jste měli zájem se projektu účastnit, můžete kontaktovat marta@collingwoodlearning.com pro bližší informace.