Nekonfliktní přístupy k dějinám konfliktů. Historická studie a aplikace v současnosti

08. 11. 2022

Také máte už delší dobu pocit, že se témata z historie propisují do současného života? Pozorujete polarizaci společnosti podobnou té, kterou znáte z hodin dějepisu?

 

Kdy: 2. - 3. prosince

Kde: Praha 10

Přihláška zde

Na semináři Nekonfliktní přístupy k dějinám konfliktů si společně vyzkoušíme, jak historickou zkušenost využít při řešení konfliktních situací v dnešní době. Formou zážitkové pedagogiky se vžijeme do role těch, kdo nesli zodpovědnost v roce 1938. Vyřešili bychom situaci žadatelů o azyl jinak? Umíme o těchto tématech bezpečně diskutovat? Příběh „ničích lidí“ – vyhnanců z Burgerlandu – z roku 1938 si rozebereme z pohledu zástupců států, které se nechtěly o vyhnané Židy postarat.

Při hledání řešení si vyzkoušíme rozhodování pomocí metody Deep Democracy. Tato metoda umožňuje bezpečně diskutovat konfliktní a polarizující otázky a hledat společná řešení. Stejně tak umožňuje bezpečně otevírat a diskutovat současná témata.

Máte ve škole témata, která vás rozdělují? Přineste je a na vybraných si postupy této metody také vyzkoušíme.

Kdy: 2. - 3. prosince (pátek od 16.00 - sobota do cca 17.00)

Kde: Praha 10, v klidném prostředí hotelu Baroko. V hotelu bude zajištěno ubytování, strava i školící místnost.

Účastnický poplatek: 1000 Kč, splatný na místě v hotovosti (příspěvek na občerstvení, materiály a servis)

Přihlášku - zde - vyplňujte do 21. 11. 2022

Lektoři: Programem vás provede Dana Gabaľová, která metodu Deep Democracy v České republice představila a dlouhodobě se jí věnuje.

Seminář je akreditován v rámci DVPP, č. akreditace:. MSMT-28020/2021-1-850. Seminář je realizován v rámci projektu Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti, který je podpořen MŠMT.