Od dokumentů k příběhům: diskuzní odpoledne v Jáchymce

03. 10. 2022

Pro pedagogy pražských škol a lektory jsme připravili 3 odpolední diskuze, v rámci kterých se společně podíváme na méně známá témata z období holocaustu.

Přihlášky: https://forms.gle/aemnEcPNngoa2rb16

 

  • 12. října, 16.00: (Ne)návraty, Radana Rutová

Radana Rutová v krátké přednášce přiblíží situaci židů po konci války, kdy se vraceli po osvobození z koncentračních táborů. S jakými nadějemi a touhami přicházeli? S jakou deziluzí se setkávali? Jaké byly poválečné osudy osvobozených vězňů?

  • 19. října, 16.00: Tomáš Kraus – rodinná paměť

Odpoledne bude věnováno rodinné paměti rodiny Františka R. Krause, spisovatele a novináře, který se stal svědkem nástupu nacismu k moci, byl vězněn v nacistických táborech Terezín, Auschwitz a Gleiwitz, a jehož kniha Plyn, plyn... a pak oheň je prvním vydaným svědectvím o hrůzách holocaustu. Jak vnímá odkaz svého otce ve veřejné i osobní rovině a jak se holocaust promítá do rodinné paměti i života? Na tyto a další otázky odpoví pan Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy.

  • 26. října, 16.00: Předválečná emigrace v období mezi mnichovskou dohodou a vypuknutím války, Radana Rutová

Jaké byly možnosti emigrace před vypuknutí druhé světové války? S Radanou Rutovou se podíváme na to, jak probíhala vnitřní emigrace z odstoupeného pohraničí, s jakými komplikacemi se museli potýkat ti, kdo se rozhodli opustit české země po vzniku protektorátu a před jakými rozhodnutími se ocitli ti, kdo se rozhodli zachránit své děti.

Začátek je vždy v 16.00, předpokládaný konec kolem 18.00.

Přihlášky: https://forms.gle/aemnEcPNngoa2rb16

Místo: Jáchymka - Jáchymova 3, Praha 1 (nedaleko metra Staroměstská)

Akce se koná v rámci projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu, který je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).