S radostí oznamujeme spolupráci s Anne Frank Youth Network!

Během úvodního semináře "Training of Trainers", který se konal 3. a 4. listopadu v Praze, nám kolegové z Amsterdamu poskytli informace o Anne Frank Youth Network (AFYN), o motivaci této sítě, jejích cílech a různých stránkách sítě.

Během úvodního semináře "Training of Trainers", který se konal 3. a 4. listopadu v Praze, nám kolegové z Amsterdamu poskytli informace o Anne Frank Youth Network (AFYN), o motivaci této sítě, jejích cílech a různých stránkách sítě. Hlavním tématem je život Anny Frankové - její deník, její osud a její odkaz -, kterému jsme se věnovali zejména první den.

Druhý den semináře jsme se seznámili s aktivitami a metodami, které můžeme využít v budoucích projektech a workshopech. Tyto aktivity se zabývají tématy diskriminace, rasismu, antisemitismu a demokracie. Tvoří základ pro naši praktickou práci.

V době, jako je tato, je důležitější než kdy jindy mluvit s lidmi, informovat je a vzdělávat, abychom předešli marginalizaci, předsudkům a nenávisti. Abychom mohli žít společně v míru.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří umožnili uspořádat tak skvělý a vzrušující seminář - organizátorům, školitelům a především účastníkům.

Těšíme se na spolupráci a na další projekty!

IMG_7437 IMG_7422IMG_7407