Skryté dědictví holocaustu. Diskuse s Věrou Roubalovou Kostlánovou, 28. června 2021

09. 06. 2021

Od dokumentů k příběhům – odraz holocaustu v životě poválečných generací


Pro přeživší ani pro jejich potomky trauma holocaustu neskončilo 8. května 1945. Jeho následky si nesou dodnes.


Jak trauma generace lidí, kteří prožili holocaust, ovlivnilo jejich děti i vnoučata? Jak lidé poznamenaní holocaustem žili za komunistického režimu? Jaké aspekty v sobě nese téma tak zvané „druhé generace“ a jaké otázky pro vzdělávání otevírá?


Svědectví pamětníků se stalo jednou ze stěžejních součástí předávání informací a vzdělávání o hrůzách holocaustu. Aktuální otázkou je, co budeme dělat, až mezi námi již nebudou přímí svědci, a jak budeme předávat "příběh holocaustu" dalším generacím.


Zveme vás na diskuzi s paní Věrou Roubalovou Kostlánovou, psychoterapeutkou, která se ve své dlouholeté praxi věnuje mimo jiné lidem z rodin nesoucích paměť holocaustu, ale také lidem na útěku ze zemí, které jsou v současné době postiženy válečnými konflikty. Spolupracuje s organizací Rafael Institut a InBase.

 

Diskuze proběhne online 28. června 2021 od 18:00, moderuje Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy.


Účast na akci je ZDARMA. Vstupenkou je připravená otázka do diskuse.


Přihlaste se zde , a to nejpozději do 24. června 2021.


Akce je otevřena všem účastníkům a absolventům našich vzdělávacích programů a kurzů, zejména kurzu Kompetencí pro demokratickou kulturu, vzdělavatelům, studentům pedagogiky a dalším vážným zájemcům o téma.


Diskuse se uskuteční v rámci projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, který je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).