Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu

24. 09. 2020

Co je demokracie pro Vás? Jaký obraz demokracie byste namalovali Vy?

 

 

  • Myslíte si, že demokracii „umíme“? Nebo bychom se měli demokracii učit, kriticky jí zkoumat a porozumět jí? A když, jak bychom se jí měli učit a nebo ji dokonce trénovat?
  • Zajímá Vás, jak využít dějiny k tomu, abychom se učili moderní demokracii?
  • Můžeme se o demokracii něco naučit z historie holocaustu?
  • Chcete se naučit hledat příběhy ukryté v autentických dokumentech?


Hledáte cestu, jak o demokracii mluvit se žáky i rodiči, probírat kontroverzní témata a nepoškodit si přitom vzájemné vztahy?


Kurz proběhne od 13. října 2020 do února 2021 kombinovanou formou online výuky s možností účasti na offlinových setkáních kurzu.

Napište si o více informací lektorce Daně Gabaľové na dana.gabalova@terezinstudies.cz nebo se rovnou přihlaste: https://bit.ly/kompetenceITI.

 
Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu jsme vytvořili a poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2018/2019. V tomto projektu se nám povedlo zjistit, že oblast „kompetencí pro demokratickou kulturu“ je i pro nás značně nejasná a nesrozumitelná, zároveň ale vytvořit pro atmosféru, ve které jsme principy demokratické kultury společně sdíleli a zažívali.  


„Když jsem sem přišla v říjnu poprvé, dívala se kolem sebe a poslouchala ostatní, říkala jsem si – proč tu jsem, co mám s těmito lidmi společného? Jsou na úplně jiných typech škol, řeší úplně jiné problémy, nerozumím tomu, co říkají, a nesouhlasím s jejich názory. Teď, po necelém roce vidím, kolik se toho můžeme od sebe naučit. Vidím, že nemusím souhlasit se vším, co říkáte nebo děláte, můžeme volit jiná řešení problémů a stejně si můžeme rozumět, inspirovat se a pomáhat si.“ řekla na konci Martina.

V roce 2019 jsme znovu uspěli v dotačním řízení Evropských sociálních fondů a Magistrátu hlavního města Prahy a naplánovali jsme dva další šestidílné kurzy pro pražské pedagogy, inovované podle zkušeností z prvního. Když jsme jeho letošní jarní běh museli kvůli pandemii COVID-19 zrušit a přesunout na podzim, nechtěli jsme si tehdy připustit, že se skutečně situace může na podzim opakovat.


Teď víme, že čekat „až to bude zase jako dřív“ nemá cenu a rozhodli jsme se celý první běh kurzu převést do online podoby. To neznamená jen „překliknout“ do virtuálního prostředí…
Ale to Vy jistě víte lépe než my! Víme, že máte s touto formou výuky z jara bohaté zkušenosti. A možná stejně jako my hledáte lepší programy a nástroje k její realizaci. Pojďme společně vyzkoušet nové postupy, vzájemně se učit  a vyměňovat si zkušenosti, které se nám budou v budoucnu určitě hodit.


Co Vám můžeme nabídnout:
    • Lekce a workshopy vedené zkušenými lektory. Využíváme ověřenou vzdělávací metodu Tváří tvář historii a sobě samým - využití metod kritického myšlení, zážitkového učení, debatních metod a rozvoj komunikačních dovedností
    • kvalitní a prověřené historické studie, materiály a informace, které jsme v Institutu TI vybádali a jejich využití ve výuce
    • setkání s lidmi, které označujeme jako příslušníky menšin, a jejich pohledy na naše moderní dějiny jako podnět k přemýšlení o tom, jak je vnímáme a vyprávíme
    • přednášky a diskuse s odborníky na dějiny holocaustu
    • aktivity, které můžete využít přímo při práci se žáky
    • zapojení se do komunity kolem Institutu Terezínské iniciativy včetně mezinárodních projektů a setkání
    • inspiraci a motivaci pro vytváření vlastních aktivit a projektů ve škole i v životě


Co očekáváme od Vás?
    • nasazení a chuť se učit novým věcem
    • aktivní a nelehké přemýšlení o naší společné historii i současnosti (a také budoucnosti)
    • aktivní zapojení a ochotu podělit se a námi o svoje zkušenosti a příběhy
    • ochotu trénovat věci, které společně probereme a sdílení dojmů i pocitů z procesu tréninku i aplikace v praxi  
    • sdílení zkušeností z Vaší výuky, nápady, návody a podněty pro všechny účastníky kurzu

Nebude to jednoduché! Pokud máte odvahu do toho s námi jít, napište si o více informací lektorce Daně Gabaľové na dana.gabalova@terezinstudies.cz nebo se rovnou přihlaste: https://bit.ly/kompetenceITI.

 

Program kurzu


Celý kurz je rozdělen do pěti vzdělávacích celků a závěrečné prezentace. Bude probíhat formou interaktivních webinářů, které budou až na první blok začínat ve 14.30. Z důvodu změny na on-line kurz a pevných termínů lektora, začínáme seminářem věnovaným komunikaci. Kontext demokracie, demokratické kultury a školy získáme v rámci druhého vzdělávacího celku. V rámci webinářů jsou samozřejmostí přestávky.

Rovná komunikace a řešení konfliktů, lektor Michal Dubec

  • jednodenní blok formou webináře, úterý 13. října 2020, začátek 9.00, délka 9 vyučovacích hodin

Proč jednáme a komunikujeme způsoby, které nás zraňují. Jak to udělat tak, abychom při komunikaci se žáky, s rodiči, s kolegy předešli konfliktům a dosáhli přijatelných výsledků. To a mnohem víc si vysvětlíme a na příkladech z praxe vyzkoušíme s lektorem komunikace Michalem Dubcem.

Kompetence pro demokratickou kulturu – (Demokracie a škola), lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná

  • blok je rozdělen na 3 půldenní webináře: úterý 27. října (5 hodin), čtvrtek 5. listopadu (5 hodin) a čtvrtek 12. listopadu (6 hodin), začátek vždy ve 14.30

Jak funguje demokracie? Jak se to projevuje ve škole? Můžeme se demokracii naučit? A co jsou to ty kompetence pro demokratickou kulturu, jak souvisí s obsahem kurzu a jak nám mohou při vzdělávání pomoct.

Historická paměť a vyrovnání s minulostí, lektoři Peter Sokol a Roman Anýž

  • blok původně plánovaný jako víkendový je rozdělen do 4 půldenních webinářů: pátek a sobota 20. a 21. listopadu, pátek a sobota 27. a 28. listopadu, začátek vždy ve 14.30 a délka vždy 5 hodin

Jak využít historické události k porozumění dnešnímu světu? Budeme pracovat s autentickými dokumenty a vzpomínkami. Zamyslíme se nad tím, proč je dobré při práci s kontroverzními tématy začít historickou studií. Pomocí metody Tváří v tvář historii a sobě samým nás vzdělávacím celkem provedou Roman Anýž a Peter Sokol.

Debatní metody, lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná

  • blok rozdělen na dva půldenní webináře: středa 6. ledna a středa 13. ledna 2021, začátek vždy ve 14.30, délka vždy 4 hodiny

Co všechno může být kontroverzním tématem? Existují témata, která vaši třídu rozdělují do nesmiřitelných táborů? Jak debatovat a nesklouznout k argumentačním faulům? Několik způsobů, jak tato témata otevírat a jak s nimi dále pracovat prostřednictvím metod deep democracy a kritického myšlení, si v rámci webinářů ukážeme a vyzkoušíme na konkrétních příkladech.

Rozhodnutí angažovat se, lektorky Dana Gabaľová, Marie Smutná a hosté (budou upřesněni)

  • blok rozdělen na dva půldenní webináře: středa 27. ledna a úterý 2. února, začátek vždy ve 14.30, délka vždy 4 hodiny

Jak může jednotlivec měnit svět kolem sebe? Jak malá akce nebo kolik hlasů je potřeba, aby mohla nastat změna? Jak vnímají svoje postavení ve společnosti menšiny? Setkání s hostem a úvaha nad tím, jak se angažovat, je také součástí přípravy na závěrečnou prezentaci.

Závěrečné setkání, lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná, host

  • blok rozdělen na dva půldenní webináře: pátek a sobota 12. a 13. února, začátek vždy ve 14.30, délka vždy 5 hodin

Závěrečné dva webináře budou věnovány vašim prezentacím. Podělíte se o své zkušenosti s využitím aktivit a principů kompetencí pro demokratickou kulturu.
 

 

Pozvánka ke stažení (pdf)

Program ke stažení (pdf)

 

Kurz je akreditovaný v rámci DVPP (č. akreditace MSMT11407/20202264).
Kurz je součástí projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, který je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

 

logolink-OP-PPR 2020