Nová webová aplikace přibližuje, jak byli za války Židé omezováni na území Prahy

26. 01. 2022

Kde za druhé světové války bydleli židovští obyvatelé Prahy před tím, než byli deportováni? Která místa nesměli za okupace navštěvovat? Na jakých místech byli zadrženi za porušení protižidovských zákazů a nařízení? Odpovědi poskytuje aplikace MemoGIS Praha, zprovozněná u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

 

Webovou aplikaci nazvanou MemoGIS Praha (memory – anglicky paměť, GIS – geografický informační systém) vytvořil Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Multikulturním centrem Praha. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky a bude dlouhodobě rozvíjen v rámci českého uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu.

 

Tisková zpráva (pdf)

 

Více o projektu