Od dokumentů k příběhům, kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu 2019 až 2021

V druhé polovině školního roku 2019/2020 měl začít plánovaný kurz kompetencí pro demokratickou kulturu Od dokumentů k příběhům. Kurz měl začít na jaře 2020, kdy ale nastoupila epidemie covid-19 a s ní spojené restrikce, omezení, uzavření škol a obecná nejistota, co bude dál.

Plánovaný začátek kurzu jsme přesunuli na první možnou dobu, takže jsme se s účastníky poprvé sešli až v samém závěru školního roku 2019/2020, tedy v červnu, a domluvili jsme se, že kurz zahájíme v následujícím školním roce, kdy jsem doufali v klidnější situaci.

Přes všechno posouvání začátku termínu kurzu, jsme i my museli přejít do onlinové podoby. První seminář kurzu proběhl dvakrát – nejprve s částí účastníků naživo, podruhé online pro ty, kdo se připojili až později. Komplikace s distanční výukou na školách bohužel způsobily to, že se nakonec do kurzu zapojilo pouze 7 pedagogických pracovníků.

odp kdk I_02

Při přechodu na online jsme se museli vypořádat také s technickým zajištěním jednotlivých webinářů. Proběhla rešerše dostupným platforem pro online meetingy a nástrojů pro vzdálenou skupinovou práci. Nakonec jsme jako nejvhodnější meetingovu platformu vybrali aplikaci Zoom, která umí nejlépe pracovat s rozdělením do skupin, sdílením obrazovky, záznamem meetingu či případný streamem na jinou platformu. Pro jednotlivé aktivity v rámci jednotlivých webinářů jsme využili aplikace umožňující skupinovou práci - jamboard.com, padlet.com, google.documents.com, jež nám umožnili převést pracovní listy do elektronické podoby.

Po ukončení jarního lockdownu jsme plánovali kurz realizovat prezenčně, což jsme museli po nástupu do škol, kdy začal také narůstat počet nakažených a účastníci se začali z toho důvodu odhlašovat, změnit. Jednotlivé semináře jsme rozdělili do 4-6 hodinových bloků. Protože jsme paralelní seminář vedený lektory Petrem Sokolem a Romanem Anýžem museli právě kvůli covidu odsunut z jara 2019, umožnili jsme připojit se k semináři věnovanému historické paměti sedmi účastníkům právě z tohoto zrušeného semináře.

odp kdk I_03

Při přípravě seminářů vznikl soubor historických dokumentů a příběhů, které po zpracování dostanou účastníci seminářů k dispozici a které slouží jako podklad nových lekcí pracujících s historickou a pamětí a možností využití historie při vedení k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Na konec školního roku jsme plánovali realizovat exkurze na místo paměti, kvůli vytížení ve školách nás učitelé požádali o přeložení do dalšího školního roku.

odp kdk I_01

Kurz je součástí projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

 

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

 

 

27. 1. 2023

Ve spolupráci s organizací Centropa jsme pro pedagogy z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska připravili prodloužený víkendový seminář, v rámci něhož se budeme věnovat práci s videomateriály, navštívíme Terezín a ukážeme si, jak pracovat s online nástroji přímo v terénu. 

Praha, Hotel Baroko
16. - 19. března 2023

Přihlášky vyplňujete zde do 28. února!

14. 12. 2022

Stejně jako mnoho dalších, i nás velmi zasáhlo, když jsme se dozvěděli, že v pátek 9. prosince náhle zemřel pan Čeněk Růžička. Ještě ve čtvrtek jsme se spolu s ním setkali na besedě s deváťáky ze základní školy Ohradní v Praze 4. Mluvil o své rodině, vzpomínal na dětství a také na to, jaké pocity zděšení zažíval, když zjistil, že na místě, kde v koncentračním táboře umírali jeho příbuzní, stojí vepřín.

Čeněk Růžička v roce 1997 spoluzaložil a také vedl Výbor pro odškodnění romského holocaustu, v rámci kterého do poslední chvíle usiloval o důstojnou připomínku romských obětí a odškodnění přeživších.

Patřil do rodiny původních českých Romů žijících v českých zemích několik staletí, kteří byli tragicky zasaženi rasovou perzekucí během druhé světové války. Matka Alžběta Růžičková byla internována v koncentračním táboře v Letech u Písku odkud pak byla deportovaná do Auschwitz Birkenau. Velká část rodiny zahynula.

Byl dlouholetým bojovníkem za odstranění vepřína z místa koncentračního tábora v Letech u Písku a vybudování důstojného památníku na tomto místě.

Čeňku, budete nám chybět.

7. 12. 2022

V listopadovém vydání si přečtete reportáž ze sněmu TI, ze zasedání Mezinárodního osvětimského výboru v Osvětimi, úvahu o Izraeli a dnešním antisemitismu v Evropě, připomenutí 81. výročí zahájení transportů z protektorátu, o spolku Synagoga Klatovy a o spolku pro obnovu synagogy v Pacově a recenze tří divadelních představení.

8. 11. 2022

Také máte už delší dobu pocit, že se témata z historie propisují do současného života? Pozorujete polarizaci společnosti podobnou té, kterou znáte z hodin dějepisu?

 

Kdy: 2. - 3. prosince

Kde: Praha 10

Přihláška zde

3. 10. 2022

Pro pedagogy pražských škol a lektory jsme připravili 3 odpolední diskuze, v rámci kterých se společně podíváme na méně známá témata z období holocaustu.

Přihlášky: https://forms.gle/aemnEcPNngoa2rb16

 

17. 8. 2022

V letním vydání naleznete výsledek soutěže o rekonstrukci Muzea ghetta v Terezíně a několik názorů našich čtenářů, pozvánku na podzimní program Musica non grata, zprávu o koncertu Dagmar Peckové v červenci, o návštěvě několika pamětníků na Pražském hradě, o nové knížce Evy Erbenové, o programu Věčné naděje na podzim. Srpnové vydání uzavírá reportáž z předávání cen žákům a studentům, kteří zvítězili v soutěži Památníku Terezín, a smutnými zprávami o úmrtí našich členů.

26. 7. 2022

Pozor změna: Z organizačních důvodů posouváme začátek kurzu až na 4. září a konec na 15. října. Stejně tak posouváme i deadline pro přihlášky na 29. srpna.

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu jsme vytvořili a poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2018/2019. Od té doby proběhly další dva běhy a nyní máte možnost se zúčastnit zatím posledního plánovaného kurzu. Začínáme již 4. září a končíme 15. října.

Předběžný program viz níže.


Kurz je určen pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte.