Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím metody Facing History and Ourselves / Tváří v tvář historii

11. 03. 2021

V květnu otevíráme nový běh kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.


Vyzkoušíte si, jak pracovat s kontroverzními tématy a jak pro diskusi o nich vytvořit bezpečné prostředí. K tomu, abychom lépe rozuměli současnému světu a fungování demokratické společnosti, využíváme postupy a metody Facing History and Ourselves (Tváří v tvář historii). Tato metoda pomáhá pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti. Připomíná hodnotu lidského života, podporuje diskusi o odpovědnosti, a napomáhá vyrovnávání se s traumatickou a bolestnou minulostí. Jednotlivé aktivity vytvářejí logický celek.  

I v online prostředí je většina lekcí interaktivních a umožňuje setkávání ve dvojicích a malých skupinkách.
 

 • Kurz probíhá od 13. května do konce listopadu 2021.
 • Účast je díky podpoře OP PPR ZDARMA.

 

 

 

Co můžete od kurzu očekávat:

 • pět vzdělávacích celků od května do listopadu 2021, celkem 71 vyučovacích hodin,
 • aktivity využitelné napříč společenskovědními předměty,
 • nové metody do výuky,
 • sadu metodických materiálů použitelných přímo ve výuce,
 • interaktivní práci,
 • prostor pro diskusi,
 • setkání s pamětníkem holocaustu nebo příslušníkem tzv. 2. generace,
 • metody předcházení a řešení konfliktů,
 • inspiraci, jak formovat žáky k občanské odpovědnosti,
 • certifikát o absolvování.


Benefity pro absolventy:

 • Získáte kurz zdarma (při splnění podmínek absolvování kurzu).
 • Stanete se součástí mezinárodní komunity “Facing History and Ourselves”.
 • Budete mít příležitost účastnit se exkurzí do Terezína a Letů u Písku s průvodci, kteří mají k místu osobní vztah.
 • Dostanete individuální podporu lektorů a historiků ITI (v rámci projektu zdarma).
 • Budete mít možnost zapojit se do mezinárodních projektů ITI. Partneři: Anne Frank House (NL), Anne Frank Zentrum (D), Nadace Milana Šimečky (SK), Centropa (D), Foundation Towards Dialogue (PL).
 • Pro nejlepší absolventy je otevřena možnost budoucího lektorování našich vzdělávacích.


V případě příznivé epidemiologické situace setkání naživo.
 

Co očekáváme my od Vás:

 • účast alespoň 80 %,
 • zpracování a prezentaci závěrečné práce,
 • ochotu ke změně a inovacím,
 • víru v možnosti zlepšení,
 • odvahu převzít odpovědnost,
 • schopnost sebereflexe,
 • odhodlání  učit se něco nového,
 • ochotu dělit se o zkušenosti.

  

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte.

 

Akreditace č. MSMT11407/20202264 v rámci systému DVPP.


Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

 

logolink-OP-PPR 2020