Slavnostní akce k oslavě 30. výročí vzniku Nadace Terezínské iniciativy

23. 02. 2024

Koncem loňského roku jsme si připomněli 30. výročí vzniku Nadace Terezínské iniciativy, která se o pár let později transformovala v náš dnešní Institut. Vrcholem vzpomínkových akcí k tomuto jubileu bylo setkání, které se koncem února odehrálo ve slavnostních prostorách residence rakouského velvyslanectví v Praze. Byli jsme poctěni tím, že naše pozvání přijal předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, jakož i místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová.

Slavnostní akce se dále zúčastnili velvyslanci států, se kterými náš Institut dlouhodobě spolupracuje.

Mezi hosty byli i někteří z těch, kteří stáli u zrodu naší instituce před oněmi 30 lety, kolegové z Židovských obcí a další významné osobnosti. Ve slavnostních projevech zaznělo mj. to, jak je důležité neustále si připomínat odkaz šoa. Ze skromných začátku, kdy se ti, kteří přežili holokaust, snažili podle téměř nedostupných archivních materiálů, ale především podle vlastních vzpomínek a osobních svědectví, sestavit první souhrnné historické materiály, se agenda rozrostla do poměrně rozsáhlých rozměrů. Náš institut dodnes z těchto základů vychází při další badatelské práci, pořádá ale také mnohé pietní akce a v neposlední řadě organizuje velice úspěšné semináře pro učitele s tematikou holocaustu. Naši otcové zakladatelé a matky zakladatelky měli na mysli především to, aby jejich utrpení a utrpení jejich blízkých nebylo nikdy zapomenuto. Toto memento se postupně stalo obecním varováním, platným pro celou společnost. Jak nesmírně je aktuální si bohužel připomínáme v poslední době čím dál více.

 

Velice nás proto potěšila slova uznání jak od pana předsedy Vystrčila, tak i od paní velvyslankyně Bettiny Kirnbauer, která měla hlavní zásluhu na tom, že jsme se v rezidenci rakouské ambasády (mimochodem kdysi vlastněnou rodinou Freda Astaira) mohli sejít. Dlouhodobý vztah našeho Institutu k Rakousku má základ především v zapojení rakouských dobrovolníků z organizace Gedenkdienst do naší práce. Každým rokem mezi námi můžeme přivítat studenta či studentku se zájmem i naší práci, kteří nám jsou i významnou posilu.

 

Toto vše chceme i nadále zachovat a rozšiřovat. Chceme tak naplnit memento těch, kteří přežili hrůzy nacismu a vyjádřili ho stručně:

Nikdy Víc! Zdá se, že je svět neslyšel. Proto musíme v jejich odkazu a v jejich práci pokračovat my a mnozí, kteří přijdou po nás.

 

JUDr. Tomáš Kraus

ředitel Institutu Terezínské iniciativy