Nechte mě být jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové. Školní rok 2020/21 a 2021/22

Na osudu rodiny Anne Frankové ukazujeme nebezpečí antisemitismu, paralelně také i anticikanismu a dalších nenávistí, které jsou založeny na příslušnosti k odlišné národnosti, náboženství nebo přesvědčení.

Příběh Anne a její rodiny přibližuje výstava „Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“. Součástí výstavy jsou i příběhy dnešních mladých lidí, kde je možné ukázat, že diskriminace není pouze otázkou historie a lidé se s ní z různých důvodů setkávají i dnes. Při práci s výstavou vycházíme z konceptu vrstevnického vzdělávání, při kterém program pro své spolužáky připravují sami studenti – průvodci. Ti se připravují v 16 hodinovém semináři a po ukončení výstavy v rámci závěrečného setkání formulují své závěry a budoucí projekty. Jako lektoři působí spolu s profesionály také zkušení průvodci z řad studentů.

Naším cílem je rozvíjet schopnost mladých kriticky myslet, občansky se angažovat, rozvíjet jejich pozitivní vůdčí schopnosti, které jim pomohou čelit předsudkům a diskriminaci a vést své publikum tak, aby zmírnili rozpory v polarizujících tématech. Prostřednictvím výstavy tak mohou průvodci pozitivně ovlivňovat své vrstevníky.

Společný workshop Anne Frank Youth Networking, který se konal 28. 4. - 1. 5. 2022 v Bratislavě, byl pak určen motivovaným studentům z různých škol a zemí.

Ve školním roce 2020/21 a 2021/22 prezentovalo výstavu sedm škol z České republiky. Proškoleno bylo 69 průvodců vrstevnického vzdělávání a zapojilo se celkem 12 pedagogů, kteří pomohli s přípravami a studenty při jejich práci aktivně podporovali. Žáci provedli výstavou více než 2200 spolužáků a 10 skupin návštěvníků z řad veřejnosti. Do tréninku průvodců v Nymburku se zapojily 3 studentky ze Slovenska. Protože se termín dvakrát kvůli karanténěměnil na poslední chvíli, připojily se slovenské studentky nakonec k semináři online.

Kalendář putování výstavy v ČR naleznete zde.

 

Broumov

Místo: Výstavní síni ve Staré radnici v Broumově, online: ZŠ Hradební, Broumov; ZŠ a MŠ Police nad Metují

Termín: únor – květen 2021

Semináře pro průvodce: 24. 2. 2021, 1. 3. 2021, 11. 3. 2021, 31. 3. 2021, 12. 5. 2021

Původně měla výstava “Nechte mě být jaká jsem” na přelomu let 2020 a 2021 putovat po školách v Broumovském výběžku. Kvůli lockdownu se postupně rušily jednotlivé destinace a prezentace výstavy ve zdejším regionu byla odložena. Aby mohla být přeci jen zpřístupněna, byla v lednu instalována ve výstavní síni na Staré radnici v Broumově. Nakonec přišel další lockdown a tak se hledala cesta, jak realizovat seminář a seznámit žáky s výstavou online. Průvodci ji navštěvovali po jednom ve svém volném čase. Na základě návštěvy a online seminářů připravili prezentace a krátké klipy, kterými výstavu představili.

Výstava je nainstalována, ale návštěvníci do ní nesmí. Proškolení průvodců a představení výstavy se stěhuje do online prostředí.”

Málo se mluví o holocaustu. Lidi jsou lidi a je jedno, jak vypadají nebo jakou mají národnost nebo vyznání. Nikdo nemá právo brát člověku svobodu.”

Nebavili jsme se jen o pravdivých věcech, ale I tom, co bych nazval fámami. Toto období kolem pronásledování Židů, Romů, homosexuálů nebo těch, kteří měli námitky k nacistické diktatuře, je k zamyšlení. Ne každý se chce do toho pustit a přemýšlet nad tím. Kdybych neměl možnost se tím zabývat, tak si tím také nelámu hlavu. […] Četl jsem spoustu článků, že holocaust se už nikdy nesmí stát. S tím souhlasím. Ale člověk by si řekl, že jsme si z toho vzali nějaké ponaučení. Já to v tuto chvíli moc nevidím. Pořád jsou tady tací, kteří práva a svobodu druhých omezují...” Jáchym, 9.A, Broumov

Do online tréninku se zapojili žáci ZŠ Hradební z Broumova (9) a ZŠ a MŠ Police nad Metují (2). V rámci online výuky a pak po otevření škol byla výstava představena žákům vyšších ročníků obou škol, celkem přes 200 žákům (204).

 

 

Teplice

Místo: Gymnázium Teplice

Termín: 21. 9. - 30. 10. 2021

Semináře pro průvodce: 20.-21. 9. 2021, 30. 10. 2021

Na Gymnáziu Teplice byla výstava instalována v nádherné secesní školní kapli. Proškolili jsme 8 průvodců z řad studentů, kteří pak prováděli spolužáky z gymnázia, návštěvníky z jiných škol i veřejnost. Programu k výstavě se účastnili všichni studenti vyššího gymnázia, žáci ZŠ Metelkovo, ZŠ Bílá cesta a ZŠ J. Pešaty. Celkem výstavou provedli více než 600 (603) studentů a na 100 pedagogů, rodičů a návštěvníků z Teplic a okolí.

První prohlídka pro pedagogy, rodiče I veřejnost proběhla v rámci vernisáže a výstava byla přístupna veřejnosti také o sobotách a některých odpoledních. Studenti pro návštěvníky připravili komentované prohlídky.

"Mě historie nezajímá, ale tohle bylo fakt dobrý. Za mě 1*." 

"Úžasná výstava, líbilo se mi, že měli pohled nejen z minulosti, ale i přítomnosti." 

"Osmáci se poprvé dověděli o Anne Frankové. Díky této výstavě jsme o ní mluvili i ve škole. Děkujeme!"

Anne Franková, gymnázium Teplice

 

Nechanice

Místo: ZŠ Nechanice

Termín: 11. 11. - 30. 12. 2021

Semináře pro průvodce: 10.-11.11.2021,

Na základní škole v Nechanicích proběhla výstava v listopadu a prosinci 2021. Školu navštěvují děti z Dětského domova v Nechanicích. Některé z těchto dětí byly mezi 13 vyškolenými průvodci výstavou. Škola měla naplánované také návštěvy z okolních škol z avšak z důvodu proticovidových nařízení nakonec návštěvy nebyly možný. Výstavou průvodci provedli 180 spolužáků a cca 30 návštěvníků vernisáže.

Anne Franková, Nechanice

 

Nymburk

Místo: Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk

Termín: 9. 2. - 9. 3. 2022

Semináře pro průvodce: 8. - 9. 2. 2022

Plánovaný termín instalace výstavy v Gymnáziu B. Hrabala se s ohledem na covidovou situaci několikrát posouval. Termín jsme se snažili zkoordinovat také s ohledem na podmínky na Slovensku, odkud měly přijet studentky, které již výstavou prováděli. I po stanovení lednového termínu se seminář, kvůli karanténě ve škole, ještě dvakrát posunul. Studentky ze Slovenska (3), se nakonec k semináři připojily online. Vyškolení průvodci pak provedli většinu žáků gymnázia. K výkladu si připravil i vlastní aktivity, při kterých využili zejména podnětů slovenských hostů. Celkem provedli na 350 studentů své školy a hosty z řad rodičů a pedagogů (40). Tři ze studentů se pak účastnili workshopu Anne Frank Youth Networking pořádaného Nadácií Milana Šimečku 28. 4. - 1. 5. 2022 v Bratislavě.

Anne Franková, online seminář, Nymburk-Sk

 

Vybíráme z návštevní knihy:

"Děkujeme za fundované provedení všemi částmi výstavy, poutavý slovní doprovod průvodkyň i za aktivity na konci, které aktualizovaly téma odlišnosti, plurality a ostrakizace, těch je i v současné době ve společnosti hodně." M. Soukup, učitel dějepisu

"Určitě moc děkuji za možnost provádět. Bylo to hodně přínosné z pohledu předsudků. Doufám, že si budu na to vzpomínat ještě dlouho."

"Výstava se mi moc líbila, průvodci působili velmi odborně. Hra na konci mi otevřela oči. Velmi oceňuji úsilí a snahu si připravit projev na toto téma [holocaust, předsudky, diskriminace]. Mělo by se o něm mluvit daleko více. Samozřejmě si z výstavy odnesu spoustu nových informací." <3 Karel

 

Z deníku Anny si Miep pamatuj

Ačkoli se za hrdinku nepovažovala

CHrabře nasazovala život svůj

Ruku pomocnou podala

Anině rodině pomáhala stůj co stůj

Nikdy se své víry nevzdala

Celé roky nad deníky nezlomila hůl

Evropa díky ní Annin příběh poznala.

Václav Chalupa, 2.A

AF_Drawing

 

Tipy pro budoucí průvodce:

  • Rozhodě toho víte víc, než si myslíte nebo vaši spolužáci. Když budete v koncích, panely za vámi vám pomůžou nebo váš spoluprůvodce. Chyby děláme každý.
  • Nebuďte ve stresu!!! Ano, je to náročné přednášet před ostatními a pamatovat si tolik zajímavostí a informací, ale když se například přeřeknete, tak se přeci nic nestane :) Jsme jen lidi!! A navíc je úžasný pocit vidět ty děti, jak je vaše přednáška zajímá. A že je zajímá příběh Anny Frankové a období 2. světové války.
  • Dýchej
  • Rozmluv se před tím
  • Člověk dělá chyby (a je to normální!)

 

Partneři projektu:

MNS-logo Anne-Frank-logo anne-frank-zentrum-logo_4c


Projekt je realizován za podpory:

eacea_2015_00550000_cs_web

21. 6. 2024

A mámě podám ruku, usměju se na ni a řeknu jí:
„My to vydržíme viď, moje zlatá mámo!“

19. 6. 2024

Institut Terezínské iniciativy byl spolupořadatelem jednoho z představení festivalu Opera Nova, pořádaného Národním divadlem a Státní operou Praha.

19. 6. 2024

Anne Frank Youth Network

Váš hlas proti diskriminaci, předsudkům a rasismu!

17. 6. 2024

„Jestli odvrátíš pohled, jestli nepomůžeš, když můžeš, stáváš se spolupachatelem” – tato slova Marka Edelmana rezonovala během třetího workshopu EPNA (European Practitioners Network against Antisemitism), který se konal od 10. do 12. června v Lodži, v Centru Dialogu Marka Edelmana.

17. 6. 2024

Velká Británie letos předsedá Mezinárodní alianci pro připomínání holocaustu (IHRA), a v rámci svého předsednictví podporuje projekty, které se zachování paměti a vzdělávání kolem holocaustu věnují. Jedním z projektů, na kterém se podílí je My Hometown (Moje rodné město).

U příležitosti letošního předsednictví IHRA zahajují iniciativu, jejímž cílem je zapojit školy z celého světa do tvorby řady vynikajících vzdělávacích projektů, které budou představeny na plenárním zasedání IHRA v Londýně v roce 2024.

Britská ambasáda v Praze požádala Institut Terezínské iniciativy, abychom přizvali i vás.

14. 6. 2024

Přijďte si poslechnout poutavou přednášku "Lidské osudy ve stínu holocaustu" s Radanou Rutovou a Hanou Čadovou z Institutu Terezínské iniciativy, které přiblíží osudy Židů za druhé světové války a po jejím skončení.

12. 6. 2024

Dnes oslavujeme život a odkaz Anny Frankové! Před 95 lety se Anne narodila ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1942 dostala ke svým 13. narozeninám červenou šachovnicovou knížku. V dodatku ke svému prvnímu zápisu napsala: "Dosud jste mi byli velkou oporou. Také Kitty, které teď pravidelně píšu. Způsob psaní deníku mi připadá mnohem hezčí a skoro se nemůžu dočkat hodiny, kdy budu mít čas psát do tebe. Jsem, ach, tak ráda, že jsem tě vzala s sebou." Tento dodatek napsala už v úkrytu v Prinsengrachtu. Zemřela v koncentračním táboře Bergen-Belsen ve věku pouhých 15 let.