Od dokumentů k příběhům a k sobě samým. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu ve školním roce 2018/19

„Když jsem sem přišla v říjnu poprvé, dívala se kolem sebe a poslouchala ostatní, říkala jsem si – proč tu jsem, co mám s těmito lidmi společného? Jsou na úplně jiných typech škol, řeší úplně jiné problémy, nerozumím tomu, co říkají, a nesouhlasím s jejich názory. Teď, po necelém roce vidím, kolik se toho můžeme od sebe naučit. Vidím, že nemusím souhlasit se vším, co říkáte nebo děláte, můžeme volit jiná řešení problémů a stejně si můžeme rozumět, inspirovat se a pomáhat si.“

Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali první dlouhodobý kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Do kurzu se zapojilo 20 účastníků – pedagogů pražských škol a lektorů pražských neziskových organizací.

 

odp-kdk-18-19_01

Cílem kurzu bylo podpořit účastníky v rozvoji kompetencí, jež jim umožní aktivně rozvíjet demokratickou školu a podporovat demokratické hodnoty u všech účastníků vzdělávacího procesu – učitelů, žáků, vedení školy i rodičů. Vycházeli jsme přitom z materiálů Rady Evropy a rozvoji kompetencí využívali postupů metody Tváří v tvář historii a sobě samým.

První seminář 20. – 21. října 2018 se věnoval konceptu kompetencí pro demokratickou kulturu, činnosti Institutu Terezínské iniciativy a souvisejícím aktivitám, vedly jej lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná. Druhý seminář s tématem „Kritické myšlení“ proběhl 24. – 25. listopadu, vedla jej lektorka Irena Poláková z Lauderových škol v Praze a byl zaměřen hlavně na metodu čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading And Writing for Critical Thinking).

 

odp-kdk-18-19_02

Ve dnech 12. – 13. ledna 2019 kurz pokračoval seminářem věnujícím se debatním metodám a vedl jej lektor Tvrtko Noa Pater z amsterodamského Anne Frank House. Účastníci si sami mohli vyzkoušet řečnickou sebeobranu a podívali se na to, kdy a jak jednotlivé debatní metody využít ve škole. 2. a 3. března navázal na tento další seminář, který se věnoval komunikačním dovednostem, a to pod vedením Michala Dubce. Tentokrát si účastníci mohli vyzkoušet to, jak předcházet konfliktu. 13. a 14. dubna 2019 se účastníci pod vedením Martiny Turkové a Martiny Čurdové věnovali zážitkovému učení, dramatizaci a storytellingu a jejich možnosti využití ve výuce.

 

odp-kdk-18-19_03

Součástí kurzu byla 8. května exkurze na místo paměti, a to do Letů u Písku. Zde se účastníci měli možnost přímo na místě zamyslet nad tím, jak uchopit exkurzi se svými žáky a měli možnost debatovat s pamětníky a s aktivisty, kteří bojovali za odstranění vepřína a vznik památníku romského holocaustu v místech bývalého koncentračního tábora.

 

odp-kdk-18-19_04

Kurz byl zakončen 17. – 19. května 2019 závěrečnými prezentacemi účastníků. Účastníci představili vlastní vizi uplatnění kompetencí pro demokratickou kulturu na škole, kde působí a jak je u svých žáků prostřednictvím konkrétních aktivit rozvíjet.

Na základě vzdělávacích materiálů použitých v jednotlivých seminářích vzniklo šest metodických sešitů, které kromě teorie kompetencí pro demokratickou kulturu a představují konkrétní aktivity do výuky.

 

odp-kdk-18-19_05

Kompletní metodika ke stažení

 

Projekt Kompetence pro demokratickou kulturu je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

 

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

27. 1. 2023

Ve spolupráci s organizací Centropa jsme pro pedagogy z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska připravili prodloužený víkendový seminář, v rámci něhož se budeme věnovat práci s videomateriály, navštívíme Terezín a ukážeme si, jak pracovat s online nástroji přímo v terénu. 

Praha, Hotel Baroko
16. - 19. března 2023

Přihlášky vyplňujete zde do 28. února!

14. 12. 2022

Stejně jako mnoho dalších, i nás velmi zasáhlo, když jsme se dozvěděli, že v pátek 9. prosince náhle zemřel pan Čeněk Růžička. Ještě ve čtvrtek jsme se spolu s ním setkali na besedě s deváťáky ze základní školy Ohradní v Praze 4. Mluvil o své rodině, vzpomínal na dětství a také na to, jaké pocity zděšení zažíval, když zjistil, že na místě, kde v koncentračním táboře umírali jeho příbuzní, stojí vepřín.

Čeněk Růžička v roce 1997 spoluzaložil a také vedl Výbor pro odškodnění romského holocaustu, v rámci kterého do poslední chvíle usiloval o důstojnou připomínku romských obětí a odškodnění přeživších.

Patřil do rodiny původních českých Romů žijících v českých zemích několik staletí, kteří byli tragicky zasaženi rasovou perzekucí během druhé světové války. Matka Alžběta Růžičková byla internována v koncentračním táboře v Letech u Písku odkud pak byla deportovaná do Auschwitz Birkenau. Velká část rodiny zahynula.

Byl dlouholetým bojovníkem za odstranění vepřína z místa koncentračního tábora v Letech u Písku a vybudování důstojného památníku na tomto místě.

Čeňku, budete nám chybět.

7. 12. 2022

V listopadovém vydání si přečtete reportáž ze sněmu TI, ze zasedání Mezinárodního osvětimského výboru v Osvětimi, úvahu o Izraeli a dnešním antisemitismu v Evropě, připomenutí 81. výročí zahájení transportů z protektorátu, o spolku Synagoga Klatovy a o spolku pro obnovu synagogy v Pacově a recenze tří divadelních představení.

8. 11. 2022

Také máte už delší dobu pocit, že se témata z historie propisují do současného života? Pozorujete polarizaci společnosti podobnou té, kterou znáte z hodin dějepisu?

 

Kdy: 2. - 3. prosince

Kde: Praha 10

Přihláška zde

3. 10. 2022

Pro pedagogy pražských škol a lektory jsme připravili 3 odpolední diskuze, v rámci kterých se společně podíváme na méně známá témata z období holocaustu.

Přihlášky: https://forms.gle/aemnEcPNngoa2rb16

 

17. 8. 2022

V letním vydání naleznete výsledek soutěže o rekonstrukci Muzea ghetta v Terezíně a několik názorů našich čtenářů, pozvánku na podzimní program Musica non grata, zprávu o koncertu Dagmar Peckové v červenci, o návštěvě několika pamětníků na Pražském hradě, o nové knížce Evy Erbenové, o programu Věčné naděje na podzim. Srpnové vydání uzavírá reportáž z předávání cen žákům a studentům, kteří zvítězili v soutěži Památníku Terezín, a smutnými zprávami o úmrtí našich členů.

26. 7. 2022

Pozor změna: Z organizačních důvodů posouváme začátek kurzu až na 4. září a konec na 15. října. Stejně tak posouváme i deadline pro přihlášky na 29. srpna.

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu jsme vytvořili a poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2018/2019. Od té doby proběhly další dva běhy a nyní máte možnost se zúčastnit zatím posledního plánovaného kurzu. Začínáme již 4. září a končíme 15. října.

Předběžný program viz níže.


Kurz je určen pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte.