Od dokumentů k příběhům a k sobě samým. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu ve školním roce 2018/19

„Když jsem sem přišla v říjnu poprvé, dívala se kolem sebe a poslouchala ostatní, říkala jsem si – proč tu jsem, co mám s těmito lidmi společného? Jsou na úplně jiných typech škol, řeší úplně jiné problémy, nerozumím tomu, co říkají, a nesouhlasím s jejich názory. Teď, po necelém roce vidím, kolik se toho můžeme od sebe naučit. Vidím, že nemusím souhlasit se vším, co říkáte nebo děláte, můžeme volit jiná řešení problémů a stejně si můžeme rozumět, inspirovat se a pomáhat si.“

Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali první dlouhodobý kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Do kurzu se zapojilo 20 účastníků – pedagogů pražských škol a lektorů pražských neziskových organizací.

 

odp-kdk-18-19_01

Cílem kurzu bylo podpořit účastníky v rozvoji kompetencí, jež jim umožní aktivně rozvíjet demokratickou školu a podporovat demokratické hodnoty u všech účastníků vzdělávacího procesu – učitelů, žáků, vedení školy i rodičů. Vycházeli jsme přitom z materiálů Rady Evropy a rozvoji kompetencí využívali postupů metody Tváří v tvář historii a sobě samým.

První seminář 20. – 21. října 2018 se věnoval konceptu kompetencí pro demokratickou kulturu, činnosti Institutu Terezínské iniciativy a souvisejícím aktivitám, vedly jej lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná. Druhý seminář s tématem „Kritické myšlení“ proběhl 24. – 25. listopadu, vedla jej lektorka Irena Poláková z Lauderových škol v Praze a byl zaměřen hlavně na metodu čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading And Writing for Critical Thinking).

 

odp-kdk-18-19_02

Ve dnech 12. – 13. ledna 2019 kurz pokračoval seminářem věnujícím se debatním metodám a vedl jej lektor Tvrtko Noa Pater z amsterodamského Anne Frank House. Účastníci si sami mohli vyzkoušet řečnickou sebeobranu a podívali se na to, kdy a jak jednotlivé debatní metody využít ve škole. 2. a 3. března navázal na tento další seminář, který se věnoval komunikačním dovednostem, a to pod vedením Michala Dubce. Tentokrát si účastníci mohli vyzkoušet to, jak předcházet konfliktu. 13. a 14. dubna 2019 se účastníci pod vedením Martiny Turkové a Martiny Čurdové věnovali zážitkovému učení, dramatizaci a storytellingu a jejich možnosti využití ve výuce.

 

odp-kdk-18-19_03

Součástí kurzu byla 8. května exkurze na místo paměti, a to do Letů u Písku. Zde se účastníci měli možnost přímo na místě zamyslet nad tím, jak uchopit exkurzi se svými žáky a měli možnost debatovat s pamětníky a s aktivisty, kteří bojovali za odstranění vepřína a vznik památníku romského holocaustu v místech bývalého koncentračního tábora.

 

odp-kdk-18-19_04

Kurz byl zakončen 17. – 19. května 2019 závěrečnými prezentacemi účastníků. Účastníci představili vlastní vizi uplatnění kompetencí pro demokratickou kulturu na škole, kde působí a jak je u svých žáků prostřednictvím konkrétních aktivit rozvíjet.

Na základě vzdělávacích materiálů použitých v jednotlivých seminářích vzniklo šest metodických sešitů, které kromě teorie kompetencí pro demokratickou kulturu a představují konkrétní aktivity do výuky.

 

odp-kdk-18-19_05

Kompletní metodika ke stažení

 

Projekt Kompetence pro demokratickou kulturu je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

 

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

12. 4. 2024

Obsahuje pozvánku na Jom ha-šoa v Praze a dalších městech České republiky, článek k 30. výročí ITI a informace o našich četných aktivitách:

  1. Pietní akt v Auschwitz-Birkenau

  2. Výstava MemoMap: dějiny holocaust v Praze

  3. Mezinárodní kooperace

    1. Anne Frank Youth Network
    2. Workshop MemoGIS
    3. Rakouské stopy v Terezíně
9. 4. 2024

Letošní, již 19. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu “Jom ha-šoa” proběhne 6. května 2024. Ve 31 městech České republiky zazní jména obětí nacistické perzekuce a připomínka osudů lidí, kteří byli zavražděni během druhé světové války.

22. 3. 2024

Před měsícem jsme na pozvání rakouské velvyslankyně Bettiny Kirnbauer oslavili 30. výročí založení Institutu Terezínské iniciativy. O akci informoval také Till Janzer z Radio Prague International. Článek si můžete přečíst nebo poslechnout pod následujícím odkazem (pouze v Němčině).

21. 3. 2024

Rádi bychom Vás pozvali na vzdělávací workshop s názvem "Umění proti smrti", který pořádáme. Tento workshop se bude konat dne 13. dubna 2024 od 9:30 do 18:00 v Praze.

15. 3. 2024

Poslední akční projekt Anne Frank Youth Network je dokončen!


9. 3. 2024
V pátek 8. března proběhl v sekci BIIb v bývalém koncentračním a vyhlazovacím táboře v Auschwitz II - Birkenau, kde se nacházel takzvaný Terezínský rodinný tábor, pietní akt a uctění památky lidí, kteří byli zavražděni v noci z 8. na 9. března 1944. Akce se kromě ředitele Institutu Terezínské iniciativy, Tomáše Krause zúčastnili i ředitel Památníku Terezín, Jan Roubínek, ředitelka Beit Terezín (Izrael), Tami Kinberg, předsedkyně správní rady Institutu Terezínské iniciativy, Michaela Rozov, a za Židovské muzeum v Praze Jana Šplíchalová.
Děkujeme také Památníku Auschwitz za záštitu, a v neposlední řadě všem zúčastněným, že spolu s námi uctili jejich památku.
7. 3. 2024

V září 1943 bylo z terezínského koncentračního tábora do vyhlazovacího tábora v Auschwitz- Birkenau z doposud neobjasněných důvodů vypraveno ve dvou  transportech  pět tisíc Židů, pocházejících z tzv. Protektorátu Čechy a Morava.