Od dokumentů k příběhům a k sobě samým. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu ve školním roce 2018/19

„Když jsem sem přišla v říjnu poprvé, dívala se kolem sebe a poslouchala ostatní, říkala jsem si – proč tu jsem, co mám s těmito lidmi společného? Jsou na úplně jiných typech škol, řeší úplně jiné problémy, nerozumím tomu, co říkají, a nesouhlasím s jejich názory. Teď, po necelém roce vidím, kolik se toho můžeme od sebe naučit. Vidím, že nemusím souhlasit se vším, co říkáte nebo děláte, můžeme volit jiná řešení problémů a stejně si můžeme rozumět, inspirovat se a pomáhat si.“

Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali první dlouhodobý kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Do kurzu se zapojilo 20 účastníků – pedagogů pražských škol a lektorů pražských neziskových organizací.

 

odp-kdk-18-19_01

Cílem kurzu bylo podpořit účastníky v rozvoji kompetencí, jež jim umožní aktivně rozvíjet demokratickou školu a podporovat demokratické hodnoty u všech účastníků vzdělávacího procesu – učitelů, žáků, vedení školy i rodičů. Vycházeli jsme přitom z materiálů Rady Evropy a rozvoji kompetencí využívali postupů metody Tváří v tvář historii a sobě samým.

První seminář 20. – 21. října 2018 se věnoval konceptu kompetencí pro demokratickou kulturu, činnosti Institutu Terezínské iniciativy a souvisejícím aktivitám, vedly jej lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná. Druhý seminář s tématem „Kritické myšlení“ proběhl 24. – 25. listopadu, vedla jej lektorka Irena Poláková z Lauderových škol v Praze a byl zaměřen hlavně na metodu čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading And Writing for Critical Thinking).

 

odp-kdk-18-19_02

Ve dnech 12. – 13. ledna 2019 kurz pokračoval seminářem věnujícím se debatním metodám a vedl jej lektor Tvrtko Noa Pater z amsterodamského Anne Frank House. Účastníci si sami mohli vyzkoušet řečnickou sebeobranu a podívali se na to, kdy a jak jednotlivé debatní metody využít ve škole. 2. a 3. března navázal na tento další seminář, který se věnoval komunikačním dovednostem, a to pod vedením Michala Dubce. Tentokrát si účastníci mohli vyzkoušet to, jak předcházet konfliktu. 13. a 14. dubna 2019 se účastníci pod vedením Martiny Turkové a Martiny Čurdové věnovali zážitkovému učení, dramatizaci a storytellingu a jejich možnosti využití ve výuce.

 

odp-kdk-18-19_03

Součástí kurzu byla 8. května exkurze na místo paměti, a to do Letů u Písku. Zde se účastníci měli možnost přímo na místě zamyslet nad tím, jak uchopit exkurzi se svými žáky a měli možnost debatovat s pamětníky a s aktivisty, kteří bojovali za odstranění vepřína a vznik památníku romského holocaustu v místech bývalého koncentračního tábora.

 

odp-kdk-18-19_04

Kurz byl zakončen 17. – 19. května 2019 závěrečnými prezentacemi účastníků. Účastníci představili vlastní vizi uplatnění kompetencí pro demokratickou kulturu na škole, kde působí a jak je u svých žáků prostřednictvím konkrétních aktivit rozvíjet.

Na základě vzdělávacích materiálů použitých v jednotlivých seminářích vzniklo šest metodických sešitů, které kromě teorie kompetencí pro demokratickou kulturu a představují konkrétní aktivity do výuky.

 

odp-kdk-18-19_05

Kompletní metodika ke stažení

 

Projekt Kompetence pro demokratickou kulturu je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

 

logolink-OP-PPR 2020

 

 

 

26. 7. 2022

Pozor změna: Z organizačních důvodů posouváme začátek kurzu až na 4. září a konec na 15. října. Stejně tak posouváme i deadline pro přihlášky na 29. srpna.

Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu jsme vytvořili a poprvé vyzkoušeli ve školním roce 2018/2019. Od té doby proběhly další dva běhy a nyní máte možnost se zúčastnit zatím posledního plánovaného kurzu. Začínáme již 4. září a končíme 15. října.

Předběžný program viz níže.


Kurz je určen pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Kapacita kurzu je omezena, proto s vyplněním přihlášky neváhejte. Hlásit se můžete do 29. srpna.

 

 

24. 6. 2022

Během července a srpna bude naše knihovna pro veřejnost uzavřena. Vrátit výpůjčky bude možné pouze po předchozí domluvě. 

Přejeme všem krásné léto a těšíme se v září opět na viděnou!

20. 6. 2022

V květnovém vydání naleznete reportáže ze shromáždění k 80. výročí deportací Židů ze Slovenska, z pochodu ICEJ, z Jom ha-Šoa v Senátu PČR, v Pinkasově synagoze v Praze a v Terezíně a z veřejného čtení jmen rasových obětí nacizmu. Dále upozorňujeme na Divadlo MA a na 75. výročí založení Památníku Terezín. Na dalším místě se věnujeme Terezínské tryzně. Ukázky studentských literárních a výtvarných prací a zpráva o jarní části festivalu Věčná naděje číslo uzavírají.  

11. 5. 2022

Ve společnosti jsou témata, která nás rozdělují, ve kterých převažují emoce nad argumenty, o kterých raději mlčíme, než abychom o nich mluvili. Jak diskutovat o citlivých a polarizujících tématech v bezpečné a otevřené atmosféře? Jak zabránit polarizaci v naší skupině?

Mezinárodní konference "Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti" se bude konat v Praze 5. - 8. června 2022.

10. 5. 2022

Březnové číslo přináší projevy přednesené v Senátu PČR na Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, reportáž z tryzny za terezínský rodinný tábor v Pinkasově synagoze, rozhovor s ředitelem ITI a zprávu o činnosti NFOH v minulém roce, vzpomínku na kladenské transporty před 80 lety, upozornění na publikaci, kterou vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV a další články, reportáže a fejetony.

7. 4. 2022

V letošním roce bude čtení jmen obětí holocaustu probíhat 28. dubna ve 24 městech celé České republiky. Ve všech městech začínáme ve 14:00. Akce se koná pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

9. 3. 2022

Institut Terezínské iniciativy je paměťovou institucí, která byla založena především proto, aby připomínala tragédii holocaustu a druhé světové války dalším generacím. Mementem těch, kteří přežili nacistické řádění a útrapy koncentračních a vyhlazovacích táborů, vždy bylo a je varování lidstvu  - NIKDY VÍC.

Bohužel musíme konstatovat, že se lidstvo z historie nepoučilo. Geopolitické ambice, zahalené do nacionalistických frází a pochybných argumentů, nemohou nikdy ospravedlnit akt agrese a válečných operací, při kterých umírají nevinní lidé.

Tak, jako byl počátkem genocidy českých a posléze evropských Židů ostudný mnichovský diktát, lze kořeny současné situace vidět v okupaci Krymu před osmi lety. Jakkoli jsou historické paralely vždy nepřesné, nelze nevidět podobnost dnešních válečných operací Ruské federace ve strategii nacistického Německa. Všichni víme, co následovalo.

Světové společenství by mělo – i přes složitost politických a ekonomických vazeb – za každou cenu zabránit dalšímu globálnímu konfliktu, který nyní hrozí a co nejdříve se zasadit za ukončení bojů na Ukrajině.

Nechceme, aby naši rodiče a prarodiče před osmi desetiletími umírali zbytečně. Jejich oběť by měla být nejen morálním mementem, ale i praktickým návodem, jak se má svět chovat. Ještě je čas.

Tomáš Kraus, ředitel