Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu, podzimní běh

18. 08. 2021

Díky tomu, že lze již semináře konat naživo, nabízíme vám možnost připojit se k našim účastníkům na podzimní část kurzu pro pedagogy a lektory pražských škol a institucí a také pro studenty pedagogických škol v Praze.

Nové tváře v kurzu poprvé uvítáme 15. září na odpoledním semináři v Praze, kde vám představíme, co to ty kompetence pro demokratickou kulturu jsou, jak s nimi souvisí celý náš kurz a jak je budete moci využít ve své praxi. 23. a 24. září se již potkáte se stávajícími účastníky v Benešově u Prahy.

 

Počet míst na kurzu je limitován, s vyplněním přihlášky neváhejte.

Více o celém kurzu


Co díky kurzu získáte?
    • aktivity využitelné napříč společenskovědními předměty,
    • nové metody do výuky,
    • sadu metodických materiálů použitelných přímo ve výuce,
    • interaktivní práci,
    • prostor pro diskusi,
    • setkání s pamětníkem holocaustu nebo příslušníkem tzv. 2. generace,
    • metody předcházení a řešení konfliktů,
    • inspiraci, jak formovat žáky k občanské odpovědnosti,
    • certifikát o absolvování.

Jarní část si doplníte za pomoci videokurzu a konzultací.
 

Počet míst na kurzu je limitován, s vyplněním přihlášky neváhejte.

PŘIHLÁŠKA
Hlásit se můžete až do 6. září.


Více informací o kurzu
Program podzimní části kurzu

Kontakty:

Eliška Waageová: eliska.waageova@terezinstudies.cz

 

Akreditace č. MSMT11407/20202264 v rámci systému DVPP.
Kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

 

logolink-OP-PPR 2020